Technické přednosti betonů s vlákny FIBRIBET

V čerstvém betonu 

 • redukce napětí plastického sesýchání  v počáteční fázi tuhnutí betonu
 • redukce plastického sedání
 • zabránění vzniku mikrotrhlin v první fázi tuhnutí       

 

V betonu 

 • zlepšení odolnosti proti mrazu a tání
 • zlepšení odolnosti proti nárazu
 • zlepšení odolnosti proti otěru
 • zlepšení ohnivzdornosti
 • snížení hloubky průniku vody a chemických látek

 

Pevnost proti otěru 

Pevnost proti otěru betonu s polypropylenovými vlákny PP je zvýšena o 10-30% v závislosti na obsahu cementu a druhu přísad. Schopnost vláken PP kontrolovat pocení betonu znamená, že dokáže zabránit příliš silnému oddělování  jemných částí , a tím vzniku příliš slabé vrchní vrstvy. Zlepšením hydratační schopnosti  cementu a vnitřního sepjetí se zvýší odolnost betonové plochy.

 

Snížená propustnost vůči tekutým substancím 

Při různých pokusech bylo prokázáno,  že se díky vláknům se sníží propustnost vůči tekutým substancím . To je možné odvodit ze zmenšení počtu nejmenších pórů a jemných kanálků.  Beton s vlákny  je proto upřednostňován při stavbách bazénů, nádrží, rozvodů, přehrad, přístavišť a jiných ploch, po nichž se jezdí a u nichž je v popředí schopnost vzdorovat chemickému působení nebo změnám mráz-rozpuštěná sůl.Vlákno  je vyrobeno z  inertní polypropylenové  suroviny a snáší se se všemi známými betonovými příměsemi.  Je resistentní vůči zásadám a odolný vůči většině kyselin a louhů, které se používají v průmyslu. Vlákno  je proto vhodné také pro  průmysl s minerálními oleji  a pro petrochemický průmysl.

 

Odolnost vůči ohni 

Vlákno zlepšuje vlastnosti betonu vzhledem k jeho odolnosti vůči ohni. Testy prokázaly, že beton s vlákny  může být vystaven zvýšeným nárokům na ohýbání poté, co byl hodinu vystaven teplotě 600°C. Nebezpečí porušení struktury a odprýskávání je zmenšeno, což bylo dokázáno v pokusu, při němž byl beton s polypropylenovými vlákny vystaven 2 hodiny působení termické zátěže 1100°C.

 

Polypropylenová vlákna FIBRIBET ® nebo ocelové sítě pro stříkaný beton ? 

Polypropylenová vlákna FIBRIBET ®  mohou být považována za alternativu k ocelovým sítím, jsou-li  zamýšlena jako kontrola trhlin. 

Nesmějí být použita jako náhrada za vyztužení, které je ze statického hlediska nutné. 

Vlákno  nemá žádný početně prokazatelný vliv na pevnost v tahu za ohybu  po 28 dnech. 

Beton s polypropylenovými vlákny FIBRIBET ® musí být zabudován a dále ošetřen podle všech předpisů, které platí pro beton.Když se beton smršťuje, je výztužná ocelová síť vystavena nejdříve jen tlakovému napětí.  

Síť zabraňuje procesu smršťování  a v betonu se vytvoří tahová napětí. Ocelová síť je zatížena tahem teprve tehdy, když beton na některém místě praskne.  Na rozdíl od toho může FIBRIBET ®  zabránit tvoření mikrotrhlin  v čerstvém betonu. 

K vytváření trhlin na základě časného smršťování dochází tehdy, když napětí vzniklé při  smršťování betonu překročí jeho pevnost v tahu . Přidáním vláken FIBRIBET ®  lze časnou pevnost betonu v tahu zvýšit  2 až 3 krát .

 

Vlákna jsou vhodná především:

 • jako náhrada ocelových sítí určených k zachycení smršťovacích trhlin v betonových podlahách
 • jako výztuž podlahového betonu v těžce namáhaných provozech
 • do konstrukcí, u nichž vyžadujeme zvýšenou vodotěsnost a mrazuvzdornost
 • pro vytvoření podkladu bez trhlin pro další speciální vrstvy
 • pro snížení ztrátového spadu betonů aplikovaných stříkáním
 • jako náhrada azbestu při výrobě prefabrikovaných tvarovek
 • při výrobě prefabrikátů z betonu

 

Přísadou uvedeného množství vláken do čerstvé směsi betonu či malty zajistíte: 

 • podstatné omezení vzniku smršťovacích trhlin
 • zvýšení mrazuvzdornosti, vodotěsnosti a celkové trvanlivosti
 • zvýšení lomové a rázové houževnatosti
 • odolnost vůči dynamickému namáhání
 • snížení zmetkovitosti při odbednění prefabrikátů
 • snížení obrusnosti povrchu
 • snížení ztrátového spadu při aplikaci stříkaného betonu
 • snížení rozmísitelnosti čerstvé směsi a omezení odlučování záměsové vody

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode