Problémy čerstvého betonu

Příčinou dlouhodobého poškození betonu jsou tři základní faktory, které působí v počáteční fázi tuhnutí betonu : 

 

1. Plastické smršťování a sedání

    a) Vytváření trhlin vlivem plastického smršťování nastává tehdy, když je čerstvý beton vystaven  velkému předčasnému vysychání  jeho povrchu  z klimatických důvodů nebo absorpcí vody  do podkladní vrstvy . Vlivem rychlého zmenšení objemu betonu se vytvářejí přímočaré  nebo různorodé trhliny.· Dojde-li k procesu smršťování, dokáže vlákno PP 12/18  redukovat nebezpečí rozšíření trhlin.

    b) Při plastickém sedání betonu mohou vznikat podél vložených výztuží trhliny a často se pod výztužnými pruty nacházejí nevyplněné dutiny.  Nebezpečí vzniku těchto poruch betonu  můžeme silně redukovat přidáním polypropylenových vláken . Vlákno FIBRIBET ® redukuje nebezpečí vzniku trhlin během fáze raného sedání betonu. Vlákna zaručují kontrolovatelnější hydrataci a tím zmenšují nebezpečí pocení betonu. Tuhnutí se zlepšuje a nebezpečí tvoření trhlin se konsekventně redukuje.

 

2. Odprýskávání pískových zrn

Porušení se projevuje v nejvrchnější vrstvě betonu. Jedná se o vzájemné oddělení jednotlivých frakcí kameniva při mísení betonové směsi, kde hrubá frakce zůstane  při spodním okraji a na povrch vystoupí jemná frakce.  Aplikací polypropylenových vláken lze těmto důsledkům předcházet.

 

3. Poškození mrazem

U nechráněných ploch se může dostat voda jemnými kanálky a kapilárami do betonu. Vlivem mrazu se voda v betonu roztahuje a způsobuje jeho poškození. Následné poškození se projevují ve zvětrávání, odprýskávání a uvolňování částí betonu. Laboratorní zkoušky a realizované betonové plochy prokázaly, že při použití polypropylenových vláken  se zvyšuje odolnost betonu vůči mrazu. Vlákna FIBRIBET ® se můžou vzhledem ke své odolnosti  vůči mrazu srovnávat s mrazuodolnými betony .

  

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode